Nepieciešama palīdzība? Jautā mums! info@zcredit.lv

Kas ir kredīts?

Jēdziens “kredīts” radies no latīņu valodas vārdiem “creditum, credere”, kas tulkojumā nozīmē ticēšanu un uzticēšanos. Mūsdienās visbiežāk lietotais kredīta sinonīms ir aizdevums.

Kredītam nav vienas vienīgas, viennozīmīgas definīcijas – katra no tām aplūko kredītu no cita aspekta un paskaidro, papildina jēdziena būtību. Piemēram, latviešu valodas vārdnīcā stāv rakstīts, ka kredīts ir naudas, preču vai pakalpojumu izsniegšana uz nomaksu jeb parādu, kā arī kredīts ir šādā ceļā sniegta nauda, preces vai pakalpojumi. Kā skaidro cita definīcija, kredīts ir atlīdzības darījums, kurā kredītiestāde uz rakstveida līguma pamata nodot kredītņēmējam naudu vai kādu citu lietu, kas uzliek kredītņēmējam pienākumu līgumā noteiktā laikā un kārtībā atdot kredītiestādei naudu vai kādu citu lietu, turklāt, ar procentiem jeb proporcionālas vērības kāpumu noteiktā laika periodā. Pavisam vienkārši izsakoties, kredīts ir skaidras vai, kā mūsdienās izplatīts, bezskaidras naudas summa vai aktīvi, kas no kredītdevēja puses tiek aizdoti kredītņēmējam.

Attiecības, kas saista kredītdevēju un kredītņēmēju, ir kredītsaistības. Ņemot vērā to, ka summa, kas kredītņēmējam ir jāatgriež kredītdevējam, tiek saukt par parādu, tad arī kredītsaistības bieži tiek dēvētas par parādsaistībām. Abas kredītsaistībās iesaistītās puses gūst labumu – kredītņēmējs saņem naudu vai mantisku kapitālu, bet kredītdevējs saņem procentus no kapitāla nodošanas.

Jēdziena “kredītdevējs” sinonīms ir “kreditors” (lat. val. “credere” – latv. val. “uzticēties”), bet jēdziena “kredītņēmējs” sinonīms ir “debitors” (lat. val. “debere” – latv. val. “būt oliģētam, atdot parādu”).

Ja runājam par kredīta jēdziena darbības vārda formu, tad kreditēt nozīmē nodot naudu vai materiālas vērtības fizisku vai juridisku personu pārziņā par konkrētu atlīdzību, kas ir nauda vai nodrošinājums, uz noteiktu laika periodu.

Kredītam vienmēr tiek piemērotas procentu likmes, kas kalpo par samaksu par kredīta priekšrocībām un tā pievienoto vērtību, proti, iespēju iegūt neeksistējošu naudu te un tūlīt.

Kredītus, atkarībā no to izlietošanas mērķiem, iedala vairākos, specifiskos veidos, piemēram, hipotekārais kredīts, kas paredzēts mājokļa pirkšanai vai būvniecībai, studiju kredīts, kas paredzēts studiju maksas segšanai, studējošā kredīts, kas paredzēts studenta ikdienas izdevumu segšanai, ātrais kredīts, kas paredzēts neplānotu un steidzamu situāciju risināšanai, līzings konkrētas preces, piemēram, sadzīves tehnikas vai auto iegādei, auto kredīts, kas paredz auto ieķīlāšanu un līdzekļu izmantošanu jebkādiem mērķiem, kā arī patēriņa kredīts, kas arīdzan paredzēts jebkādiem mērķiem.

Jaunākie raksti