Nepieciešama palīdzība? Jautā mums! info@zcredit.lv

Banku un nebanku nozaru salīdzinājums

Sekojošais nozaru salīdzinājums būs balstīts uz 2013. gada datiem, kas iegūti Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā un Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas nozares apskatā.

2013. gadā banku sektorā darbojās 28 komercbankas, ieskaitot ārvalstu filiāles, bet nebanku sektorā darbojās 18 kreditori, nelicenzētos kredītdevējus neskaitot. Šie skaiti nav pārsteidzoši, jo, kā zināms, banku nozare un tās kreditēšanas pakalpojumi ir ievērojami senāki nekā nebanku nozare, kas Latvijā radās un attīstījās vēl nesenajā 2007. gadā. Jāpiemin, ka pa šo īso laika periodu nebanku kreditēšanas nozare ir attīstījusies tiktāl, ka pašlaik tā ir kļuvusi par galveno banku kreditēšanas nozares konkurentu. Šķiet, šī straujā nebanku nozares izaugsme neapmierina ne vien konkurentus, bet arī tādas institūcijas kā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un valdība, kas pašlaik ar dažādu likumprojektu izstrādi un likumu pieņemšanu cenšas šīs nozares darbību ierobežot.

Banku nozares kredītportfeļa (izsniegto kredītu) apmērs 2013. gadā bija 15618219 tūkstoši eiro, bet nebanku nozares kredītportfeļa apmērs bija 348347 tūkstoši eiro.

2013. gadā 745,6 miljonus eiro jeb 94% no kopējā patēriņa kredītu skaita izsniedza banku sektora kredītdevēji jeb Latvijas komercbankas, bet 6% jeb 61,2 miljonus no kopējā patēriņa kredītu skaita izsniedz nebanku sektora kredītdevēji.

2013. gadā 6034 miljonus eiro jeb 99% no kopējā kredītu skaita mājsaimniecībām izsniedz banku nozares kreditori, bet 1% jeb 61,2 miljonus eiro no kopējā kredītu skaita mājsaimniecībām izsniedza nebanku nozares kreditori.

Runājot par peļņu abās nozarēs, banku sektorā 2013. gadā tā bija 246,2 miljoni eiro, bet nebanku sektorā tā bija 38,4 miljoni eiro.

Salīdzinot parādnieku jeb kredītnespējīgo kredītņēmēju skaitu abās nozarēs, jāsaka, ka banku nozarē bija 19,9% klientu, kuriem bija grūtības atdot kredītu pret kredītportfeli, bet nebanku nozarē bija 22% kavētāju.

Ja salīdzinām abu nozaru kreditēšanas pakalpojumu procentu likmes, tad nebanku kredītdevēju pakalpojumu gada procentu likmes ir mērāmas vairākos simtos procentu, bet banku kredītdevēju pakalpojumiem tās ir mērāmas vien dažos desmitos procentu. Jāsaka, ka gada procentu likme jeb GPL ir viens no būtiskākajiem rādītājiem, kas tiek ņemts vērā pirms aizdevuma ņemšanas, tāpēc šīs likmes augstais līmenis no patērētāju viedokļa ir uzskatāms par vērā ņemamu trūkumu.

Salīdzinot visus banku un nebanku nozaru rādītājus, jāsecina, ka teju visās kategorijās lielāki rādītāji ir banku kredītdevējiem. Tās kategorijas, kurās skaitlisku pārsvaru gūst nebanku nozare, ir vērtējamas vairāk negatīvi, piemēram, GPL un parādnieku skaits.

Author Info

Ilze Kļaviņa