Nepieciešama palīdzība? Jautā mums! info@zcredit.lv

Kā izveidot budžeta plānu un pieturēties pie tā?

Budžeta plāns ir finanšu plāns, kas ietver ienākumus un izdevumus, kas uzskatīti pa konkrētām pozīcijām un to vērtībām. Budžeta plānošana sniedz iespējas laicīgi paredzēt ienākumus un izdevumus jeb plānveidīgi atvēlēt konkrētus finanšu līdzekļus ienākumu un izdevumu pozīciju segšanai. Ja budžets netiek plānots, var nākties saskarties ar finanšu iztrūkumiem, kas savukārt var likt iesaistīties kādās parādsaistībās vai kredītsaistībās. Kredītsaistības, kā zināms, var atrisināt mirkļa finanšu nepieciešamības, bet rezultātā tās rada vēl lielākus finanšu iztrūkumus, ko rada kreditēšanas pakalpojumu dārdzība.

Budžeta plāns ietver ienākumus un izdevumus jeb ieņēmumus un izmaksas konkrētā laika periodā, piemēram, mēnesī vai gadā. Lai izveidotu budžeta plānu, jāuzskaita pilnīgi visas ienākumu un izdevumu vērtības pa pozīcijām. Šīs uzskaites rezultātā ir redzama budžeta bilance, proti, ienākumu (aktīvu) un izdevumu (pasīvu) pretstatījums, pēc kura var spriest par apgrozāmo jeb brīvo līdzekļu esamību vai neesamību, kā arī to daudzumu. Ja izdevumu ir vairāk par ienākumiem, budžetā ir tā saucamais budžeta deficīts. Ienākumiem vienmēr ir jābūt lielākiem vai vismaz vienādiem ar izdevumu kopsummu, jo tikai tad mēs varam runāt par veiksmīgu un produktīvu budžetu. Pēc bilances var spriest arī par to, cik daudz mēs vēl varam tērēt, noguldīt, ieguldīt vai iekrāt.

Budžeta ienākumu sadaļā jāuzskaita visu veidu ienākumi, piemēram, darba alga, pabalsts, pensija, honorārs jeb autoratlīdzība, ziedojums, apdrošināšanas atlīdzība u.tml. Savukārt budžeta izdevumu sadaļā jāuzskaita visu veidu izdevumi, paredzot šādas pozīcijas:

  • Obligātie izdevumi, kas ietver, piemēram, rēķinus, pārtiku, degvielu, kredītu u.c.;
  • Brīvprātīgie izdevumi, kas ietver, piemēram, apģērbu, sadzīves tehniku, automobili, izklaides u.c.;
  • Stratēģiskie izdevumi, kas ietver, piemēram, rezerves iekrājumus, noguldījumus, ieguldījumus u.c.;
  • Neparedzētos izdevumus, kas ietver, piemēram, remonta, ārstniecības vai kādu citu neparedzamu problēmsituāciju izmaksas.

Sastādot budžeta plānu pirmo reizi, jūs varat iepazīties ar savu finanšu pašreizējo situāciju un, balstoties uz bilancē un kopējā situācijā redzamo, varat plānot savu vēlamo budžetu, lai sasniegtu kādus lielākus vai mazākus, jūsu vēlmēm un vajadzībām atbilstošus mērķus.