Nepieciešama palīdzība? Jautā mums! info@zcredit.lv

Kā pareizi apieties ar naudu?

Kā jau ikvienam zināms, pareizs vai nepareizs uz šīs pasaules nav nekas – pareizs vai nepareizs ir tas, ko mēs par tādu uzskatām. Tieši tādēļ arī nebūtu korekti apgalvot, ka ir tikai viens ceļš, kā pareizi apieties ar naudu, jo arī šajā jautājumā katram cilvēkam būtu pārliecība un nostāja, tomēr laika gaitā, ņemot vērā neskaitāmu ļaužu pieredzi rīcībā ar finansēm, ir izveidojies kaut kāds vērā ņemamu un ieteicamu padomu kopums, kas palīdzētu veiksmīgāk, lai neteiktu “pareizāk”, pārvaldīt savas finanses un produktīvi rīkoties ar tām.

Naudas aprite sabiedrībā sākas ar ienākumiem katra cilvēka īpašumā, un tikai pēc tam seko neskaitāmas iespējas ar to rīkoties veiksmīgāk vai neveiksmīgāk, produktīvāk vai neproduktīvāk. Tieši šī iemesla dēļ būtu detalizētāk jāaplūko tas brīdis, kad cilvēks saņem savus ienākumus. Vai visi ienākumi tiek momentāni un haotiski iztērēti obligātiem un ne tik obligātiem mērķiem? Vai tomēr šie ienākumi tiek pārdomāti sadalīti pa primāras, sekundāras utt. nepieciešamības pozīcijām? Pirmajā gadījumā līdz nākamajiem ienākumiem, visticamāk, radīsies kādi finanšu iztrūkumi, kas tādās vai citādās budžeta pozīcijās liks knapināties, jo budžets nebūs pārdomāts un izplānots. Ja dzīvē vairākums lietu nav ieplānojamas, tad vismaz personīgais budžets ir tas, ko ir iespējams saplānot, lai nodrošinātos pret neplānotiem un negaidītiem dzīves pavērsieniem, kas lielākā vai mazākā mērā var ietekmēt finanses. Otrajā gadījumā pastāv mazāks risks līdz nākamajiem ienākumiem ciest finanšu trūkumu, jo tiek ieplānoti gan obligātie un neatliekamie izdevumi, gan izdevumi neparedzētiem un mazāk svarīgiem mērķiem.

Personīgo finanšu pārvaldībā būtu ieteicams domāt ne vien par iztiku tuvākajā nākotnē, kā saka, no algas līdz algai, bet arī par tālāku nākotni. Plānojot savas finanses tālākā nākotnē, ir ieteicams domāt stratēģiski un plānveidīgi. Ja jums nepiemīt šāda veida domāšana un spēja paredzēt potenciālos ienākumus un izdevumus tālākā nākotnē, ir ieteicams veidot rezerves finanšu iekrājumus, kas jūs pasargās no nejaukām un negaidītām finanšu klapatām, kā arī sniegs jums iespēju ilgtermiņā realizēt kādas jūsu vēlmes vai vajadzības, kurām tagadnē nav lemts realizēties. Veidot finanšu iekrājumus iespējams gan reālas naudas veidā, gan bankas noguldījumu vai citādu ieguldījumu veidā, piemēram, krājkontos, ieguldījumu vai pensiju fondos, akcijās u.c. daudzos veidos.

Tā kā ekonomika ir māksla ierobežotu resursu apstākļos maksimāli apmierināt cilvēku neierobežotās vēlmes un vajadzības, tad šī māksla būtu jāapgūst ikvienam, kuram ir ierobežoti ienākumi un neierobežotas vēlmes, un vajadzības. Elementāro ekonomikas pamatprincipu apguve palīdzēs ikvienam ar naudu apieties veiksmīgāk un produktīvāk.