Nepieciešama palīdzība? Jautā mums! info@zcredit.lv

LNKA jeb Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija

LNKA ir Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija, kas dibināta 2010. gadā un kurā pašlaik apvienojušies jau 18 biedri jeb licenzētie nebanku kreditori.

Šī asociācija ir atbildīga par savu biedru interešu pārstāvniecību sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm, tādējādi veicinot nebanku nozares sakārtotību un stabilitāti, kā arī cenšas risināt it visas problēmas, ar kurām saskaras asociācijas biedru un to klienti. Šai asociācijai ir arī būtiska loma pārrunās ar valdību par likumu grozījumiem, kas skar nebanku kreditēšanas nozari, kā arī komunikācijā ar medijiem, uzņemoties vadošās pārstāvniecības lomu, kad tiek runāts par dažādām nozares problēmām un to risinājumiem.

Runājot par asociācijas mērķiem, jāmin vēlme sakārtot nebanku kreditēšanas nozari, lai veicinātu labvēlīgu darījumu vidi kā asociācijas biedriem, tā arī to klientiem. LNKA nodarbojas arī ar nebanku nozarei labvēlīgu standartu ieviešanas veicināšanu asociācijas biedru ikdienas darbā, tādējādi nodrošinot sniegto pakalpojumu kvalitāti un izskaužot negodīgu komercpraksi. Asociācija uzņemas atbildību arīdzan par to, lai tās biedri savus klientus mudinātu uz atbildīgu aizņemšanos un godīgu aizdevumu atmaksu, kā arī informētu tos par nolūkiem, kādos aizdevumus vajadzētu ņemt un kādos to nevajadzētu darīt.

Šos mērķus LNKA cenšas sasniegt, izmantojot dažādus medijus, sākot ar drukātiem materiāliem, informāciju asociācijas un to biedru mājaslapās, informāciju medijos un sociālajos tīklos un beidzot ar audiovizuālu materiālu veidošanu un publicēšanu dažādās vietnēs un piedalīšanos dažādos televīzijas un radio raidījumos, konferencēs un forumos.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija ir viena no redzamākajām organizācijām, kas darbojas nebanku nozarē, jo ne vien apvieno lielāko daļu no tirgū esošajām nebanku kreditēšanas kompānijām, bet arī regulē to darbību, veicinot nozares stabilizāciju, kā arī veiksmīgu un godīgu uzņēmējdarbību.

Nebanku aizdevēja piederība LNKA kalpo par sava veida kvalitātes un uzticības zīmi, jo, kā jau iepriekš pieminēts, LNKA iestājas tikai par godprātīgas uzņēmējdarbības veikšanu, ievērojot arī visus valstī noteiktos likumu ierobežojumus, kas saistīti ar nebanku kreditēšanas nozares ierobežošanu. Zinot, ka jūsu izvēlētais kredītdevējs ir šīs asociācijas biedrs, jūs varat justies droši, jo LNKA zīmogs nebanku aizdevējam ir tik pat kā “Godīga eiro ieviesēja” zīmogs dažādiem uzņēmumiem pirms eiro valūtas ieviešanas Latvijā.